L'energia Renovable

L'energia renovable és el conjunt de fonts d'energia que periòidicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capços de transformar en energia util. Teòricament són inesgotables, ja que majoritariament provenen de l'energia del sol. Considerem que es regeneren o es renoven, naturalment de manera més ràpida a la velocitat que les consumim alguns exemples en són l'escalfor solar, el vent, les marees i l'escalfor de dins de la terra informació